Dalton

Dalton Den Haag is een school met eigentijds onderwijs. Onderwijs van nu dat leerlingen voorbereidt op de veranderende toekomst. Op een daltonschool zijn er vijf uitgangspunten, de pijlers. Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie, effectiviteit en samenwerken.

SITUATIE

Voor de medewerkers van Dalton Den Haag hebben we het ontwerp van Thomas Architecten vertaald in de juiste producten. Er zijn plekken gecreëerd waar de medewerkers in alle rust kunnen werken, samen kunnen vergaderen en kunnen ontspannen.

REALISATIE

WAAR WACHT JE NOG OP?

DIRECT NAAR HET HART